سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اتحاد آخرالزمانی ملل اروپا در پیشگویی های عهدین

در دانیال 2 و 7 پیشگویی های راجع به چهار سلطنت غیرکلیمی که در محدوده زمانی بین دانیال و برپایی ملکوت خداوندی در آخرالزمان، ظهور خواهد کرد، وجود دارد (دانیال 2:44) دانیال خود در اولین پادشاهی ( دانیال 7:4) درست در زمان تبعید یهودیان به بابل باستان زندگی می کرد.به دنبال سقوط بابل در 539 ق.م. امپراتوری پرشیا به بزرگ ترین ابرقدرت تبدیل شد و سپس یونانیان به قدرت رسیدند (آیات 6- 5). پس از یونانیان رومیان به میان آمدند "که بسیار هولناک و نیرومند" بودند.  ....


» نظر